Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

MXene-based designer nanomaterials and their exploitation to mitigate hazardous pollutants from environmental matrices