Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

N2O and NO emissions from a partial nitrification sequencing batch reactor: Exploring dynamics, sources and minimization mechanisms