Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nanoparticle tracking analysis characterisation and parts-per-quadrillion determination of fullerenes in river samples from Barcelona catchment area