Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nanostructured materials for harnessing the power of horseradish peroxidase for tailored environmental applications