Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nature-based solutions as enablers of circularity in water systems: A review on assessment methodologies, tools and indicators