Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nature-based solutions in the urban context: terminology, classification and scoring for urban challenges and ecosystem services