Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

New carbon- and sulfur-based ligands in late-transition metal catalysis