Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

New indexes for compound prioritization and complexity quantification on environmental monitoring inventories