Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

New Ru(II) Complexes Containing Oxazoline Ligands As Epoxidation Catalysts. Influence of the Substituents on the Catalytic Performance