Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

New strategies for the control of bacterial infections in marine fish larval rearing