Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nitrite and free nitrous acid sludge pre-treatments to enhance methane production in continuous anaerobic digestion: Comparing process performance and associated costs