Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nitrogen processing and the role of epilithic biofilms downstream of a wastewater treatment plant