Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nitrous oxide and methane emissions from a plug-flow full-scale bioreactor and assessment of its carbon footprint