Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Non-perennial Mediterranean rivers in Europe: Status, pressures, and challenges for research and management