Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nutrients and light effects on stream biofilms: a combined assessment with CLSM, structural and functional parameters