Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nutrients versus emerging contaminants-Or a dynamic match between subsidy and stress effects on stream biofilms