Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence and accumulation of pharmaceutical products in water and biota of urban lowland rivers