Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence and Behavior of Brominated Flame Retardants in the Llobregat River Basin