Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence and persistence of antibiotic resistance genes in river biofilms after wastewater inputs in small rivers