Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence and persistence of carbapenemases genes in hospital and wastewater treatment plants and propagation in the receiving river