Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence and transport of PAHs, pesticides and alkylphenols in sediment samples along the Ebro River Basin