Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence and transport of pesticides and alkylphenols in water samples along the Ebro River Basin