Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of carbamazepine and five metabolites in an urban aquifer