Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of halogenated and organophosphate flame retardants in sediment and fish samples from three European river basins