Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of halogenated flame retardants in commercial seafood species available in European markets