Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of hydrophobic organic pollutants (BFRs and UV-filters) in sediments from South America