Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of microplastics in the gastrointestinal tract of benthic by–catches from an eastern Mediterranean deep–sea environment