Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of multiclass UV filters in treated sewage sludge from wastewater treatment plants