Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of Persistent Organic Pollutants in the Llobregat River Basin: An Overview