Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of pharmaceuticals and UV filters in swimming pools and spas