Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence of regulated pollutants in populated Mediterranean basins: Ecotoxicological risk and effects on biological quality