Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Opportunities for seasonal forecasting to support water management outside the tropics