Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Optimal design of water reuse networks in cities through decision support tool development and testing