Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Optimal selection of monitoring sites in cities for SARS-CoV-2 surveillance in sewage networks