Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Optimization of full-scale membrane bioreactors for wastewater treatment through a model-based approach