Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Organic Carbon Processing During Transport Through Boreal Inland Waters: Particles as Important Sites