Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Organic matter availability during pre- and post-drought periods in a Mediterranean stream