Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Organic Matter Degradation across Ecosystem Boundaries: The Need for a Unified Conceptualization