Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Oxidative capacitance of sulfate-based boron-doped diamond electrochemical system