Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Oxygen Dependent Temperature Regulation of Benthic Fluxes in Reservoirs