Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pelagic photoferrotrophy and iron cycling in a modern ferruginous basin