Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Perfluoroalkyl phosphonic acids adsorption behaviour and removal by wastewater organisms