Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Perfluoroalkyl substance contamination of the Llobregat River ecosystem (Mediterranean area, NE Spain)