Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Perfluoroalkyl substances assessment in drinking waters from Brazil, France and Spain