Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Performance of TiO2 /UV-LED-Based Processes for Degradation of Pharmaceuticals: Effect of Matrix Composition and Process Variables