Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Persistence, ecological risks, and oxidoreductases-assisted biocatalytic removal of triclosan from the aquatic environment