Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Personal care products reconnaissance in EVROTAS river (Greece): Water-sediment partition and bioaccumulation in fish