Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pesticide monitoring in the basin of Llobregat River (Catalonia, Spain) and comparison with historical data