Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pesticide occurrence and spatio-temporal variability in urban run-off across Australia