Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Pesticides in the Ebro River basin: Occurrence and risk assessment